Danışmanlık

Kuantum Bilici ışığı altında kişilerin farkındalıklarının artmasını, kendilerini ve evrensel sistemleri tanıyabilmelerini  ve kendi arzu ettikleri gibi kullanabilmelerini sağlamak temel amaçtır.

Birden çok başımıza gelen olaylar bizim bilinçaltına attığımız çekirdek inanç kodlarından kaynaklanır. Arzu edilmeyen deneyimlerin yeniden yaşamamasını sağlamanın yolu bu çekirdek inaçların değiştirilmesinden geçer.

Birebir danışmanlıkta kişilerin yaratmak istedikleri duruma odaklanmasına, değiştirmesi gereken bilinçaltı kalıplarını bulmasına ve bunları değiştirmesine yardımcı oluyoruz.

Ayrıca bireylerin yaşam kalitesini artırmak için gerek duyduğu değişimleri geçirmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Bazı çalışma konuları şunlardır:

- Özgüven geliştirme
- Kendini tanıma ve sevme
- Niyetleri doğru kullanabilme
- Hedef ve amaç belirleme
- Bolluk ve bereket oluşturma
- Mutlu sosyal ilişkiler kurma
- Mutlu ikili ilişki kurma
- Kariyer düzenleme
- Sınav kaygısını ortadan kaldırma
- Duygu ve enerji yönetimi
- Yeni çağ ve yeni enerjiler ile uyumlu yaşayabilme